De CyberCare Polis:
een initiatief van Turien & Co. Assuradeuren

Turien & Co. Assuradeuren is in 1921 opgericht in Venlo als makelaar in assurantiën. In 1948 is Turien & Co. een relatie aangegaan met Alpina Versicherungs A.G., een Zwitserse schadeverzekeraar. In 2004 is Alpina Versicherungs-Gesellschaft A.G. overgegaan in Zurich Financial Services.

Via volmacht hebben wij tot en met 2015 de exclusieve vertegenwoordiging in Nederland van Zurich Schade gehad. Hiermee is de basis gelegd voor onze huidige activiteiten. Sinds 2016 hebben wij dit verder uitgebreid met onze primaire volmachtgever Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V. gevestigd in Amsterdam. Ansvar en Turien & Co. Assuradeuren vallen onder dezelfde Holding. In 2015 zijn wij van rechtsvorm veranderd. Wij zijn van een Commanditaire Vennootschap (CV) over gegaan naar een Besloten Vennootschap (BV).

Door de verdere privatisering in Nederland is de vraag naar verzekeringsproducten sterk toegenomen. Dit heeft de groei van onze organisatie positief beïnvloed. Begin jaren tachtig hebben wij ons gevestigd in Alkmaar.

Inmiddels werken er rond de 250 werknemers bij Turien & Co. Peter van Geijtenbeek is sinds 1 januari 2005 aan onze organisatie verbonden als onze algemeen directeur.

Wij voorzien in onderscheidende verzekeringsproducten en dienstverlening. Als assuradeur distribueren wij onze verzekeringen via ongeveer 2.000 samenwerkende assurantieadviseurs.